i-Fruit Blog

點揀「愛文芒」?就等我菠蘿小太郎話過你知喇!

點揀「愛文芒」?就等我菠蘿小太郎話過你知喇!

Anthony 17/07/2018 0
...
Read More
來自非洲橙色參果~

來自非洲橙色參果~

Anthony 11/06/2018 0
咦!點解呢款海參係橙色嘅? 等我桃太郎話你知喇! 其實佢並唔係海參,而係最近衝入香港果欄嘅非洲傳統水果——「火參果」! 雖然「火參果」個樣睇起呢起晒刺,但其實佢嘅果肉係十分細膩柔軟,可謂是鐵漢柔情啊!至於佢嘅營養價值亦都相當犀利。單是「鐵質」已經比同等份量嘅車厘子高出4倍,簡直係女士嘅美顏法寶。同時佢豐富嘅「食物纖維」同「維他命C」對腸臟消化及抗氧化十分好,還可以有效咁通便瘦腹添。但點樣先可以揀到...
Read More
話說,點解「水蜜桃」仲有分三隻色?

話說,點解「水蜜桃」仲有分三隻色?

Anthony 12/05/2018 0
...
Read More